Huuraanvraag

STAP 1:  Gelieve de nodige documentatie te verzamelen.

  • inlichtingenfiche invullen (Inlichtingenfiche.docx)
  • kopie voor- en achterzijde van het paspoort
  • laatste 3 loonfiches  

STAP 2:  Gelieve het volledig dossier door te sturen naar  deanie.vdv@steegmans.be

Enkel aanvragen via mail en post worden aanvaard!

STAP 3 : Wij behandelen uw dossier en stellen het voor aan de eigenaar, dit kan tot 6 werkdagen duren.

STAP 4 Na 6 werkdagen nemen wij contact met u op om te zeggen dat uw kandidatuur al dan niet weerhouden is. Gelieve deze 6 werkdagen te respecteren!

STAP 5 : We plannen een bezichtiging in. Indien de eigenaar akkoord gaat en indien u het pand graag wilt huren gaan we over naar STAP 6.

STAP 6: Voor elk huurpand dient 3 maanden huur als waarborg te worden gestort, en dit voor ondertekening van het huurcontract. De huurwaarborg wordt vervolgens gestort naar KORFINE HUURWAARBORG die u een bewijs zal opsturen dat een verzekeringsbon is opgesteld op uw naam. Alle intresten worden door u gekapitaliseerd.

STAP 7 :   Bij intrede in het huurpand wordt een plaatsbeschrijving opgesteld, alsook bij uittrede. De kosten voor de plaatsbeschrijving worden gestort alvorens het huurcontract wordt ondertekend.

STAP 8 : Bij intrede worden de meterstanden van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit) opgenomen door ons kantoor. Wij maken de overname in orde.

 

Dit document is een inlichtingenfiche voor kandidaat-huurders en kan in geen enkel geval worden beschouwd als een huurovereenkomst. Bovendien verbindt dit document de verhuurder niet tot enige verplichting ten aanzien van de kandidaat-huurders. Deze gegevens worden volledig op vrijblijvende basis verstrekt door de kandidaat-huurders en het vastgoedkantoor verbindt zich er toe om deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor intern gebruik aan te wenden.